nova logga bäst

Belkyra

Bli av med dubbelhakan utan kirurgi

Dubbelhakor kan ha många orsaker, som åldrande, gener eller viktuppgång. Även smala personer kan drabbas av dubbelhaka och det kan vara svårt eller till och med omöjlig att banta eller träna bort.
För att bli av med dubbelhaka finns olika metoder, både kirurgiska och icke-kirurgiska.
Belkyra är det första godkända läkemedlet för behandling av oönskat fett under hakan i form av dubbelhaka.
Behandlingen förstör fettcellerna under hakan och ger  en mer markerad hakprofil.
Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra.
Deoxicholsyra tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett.

 

När är en behandling lämplig?
Belkyra kan gradvis minska en dubbelhaka och förbättra utseendet på hakprofilen.
Behandlingen riktar in sig på och bryter ner fettceller under hakan och minskar oönskat fett i form av dubbelhaka.
Vad händer inför en behandling?
Innan din behandling träffar du din behandlare där ni pratar igenom hur det går till, hur dina dina önskemål ser ut och dina förutsättningar. Behandlaren undersöker hur du mår och anpassar sedan Belkyra-behandlingen till dina behandlingsmål.
Tillsammans avgör behandlaren och du vilken behandlingsplan som är mest lämplig.
Hur går en behandling till?
Ett behandlingstillfälle tar runt 15-20 minuter.
Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket Belkyra du kommer att få och hur många behandlingar som behövs beror på mängden fett under hakan.
De flesta som behandlas med Belkyra upplever en synlig förbättring av hakprofilen redan efter första gången. Man kan dock behöva ytterligare gånger beroende på mängden fett.
Tidsintervallet mellan varje behandling ska alltid vara minst 4 veckor. När önskat resultat har uppnåtts krävs oftast ingen ytterligare behandling.
Vad händer efter behandlingen?
Precis som vid andra injektionsbehandlingar kan du uppleva biverkningar av Belkyra. Direkt efter behandlingen kan du uppleva smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan.
De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner av sig själva. Biverkningarna är oftast störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.